Ana içeriğe atla

Pnömatik Transport

Pnomatik Transport Sistemi
 Katı, Granül ve toz malzemeler konvansiyonel olarak vidalı konveyörler ,kovalı elevatörler, yük asansörü gibi mekanik taşıma ekipmanları ile taşınması gerçekleştirilmektedir.
 Mdsj proses pnomatik taşıma sistemleri bir boru içinde hareket eden hava veya inert bir gaz yardımıyla, toz ve granül halde bulunan katılarla havanın fülderize edilerek kapalı bir boru hattı içinde düşük orta ve yüksek basınçlı yöntemle çoğu endüstri tesisler için çok cazip taşıma sistemidir.
 Ürün özelliklerine bağlı olarak tasarım: Ürün yapısı tane boyutu fiziksel ve kimyasal ve diğer özellikler dikkate alınarak hava hacmi ve basınçları belirlenir. Bu parametreler sistemlerin denshe (yoğun ) faz transport Sistem veya Dilute (seyrek) faz transport System olarak sınıflandırır.
 Mdsj proses, Yoğun Faz veya seyrek faz taşıma sistemi ila bir veya bir kaç noktadan farklı noktalara ürün taşımak mümkündür.
Yoğun faz;
Yoğun Fazlı Pnömatik Taşıma Sistemleri, borudaki katı madde hareket tarzına göre Puls Tipi veya sürekli tip olarak katagorize edilirler.
Bu tür bir taşıma için orta ile yüksek basınçlar gereklidir, bu nedenle, esas hareket kuvveti olarak kuru basınçlı hava kullanılır. Özel durumlarda Azot veya farklı inert gazlar kullanma zorunluluğu doğabilir.
 Yoğun faz sistemlerinde Taşıma hızları nispeten düşük ve 5m / sn altında dizayn edilmiştir. Bununla birlikte, başlangıç basınçları, taşınacak mesafeler ve hat direnci ile orantılı olarak tasarlanan basınçlar 3 ila 4 Bar'ı aşmaktadır. Boru çapları, üretim gereksinimine göre tasarlanmıştır ve nispeten daha küçüktür.
 Toz ve granül malzemeyi almak ve taşımak için bir basınçlı kap bulunur. Taşıma havasını dışarı atarken boşaltma noktalarında puls jet filtre kullanılır, boşaltma noktalarında ayarlanabilir negatif ve pozitif açılabilen valfler bulunur. Transfer hat basınçlarını dengelemek blokajları önlemek ve hava sarfiyatını minimize etmek amacı ile boru hatları üzerinde mdsj proses tarafından özel dizayn edilmiş volimetrik ayarlı basınç denge valfleri yerleştirilmiştir.
Faz taşıma (seyrek )
Faz taşıma Sistemleri genel olarak pozitif olarak dizayn edilselerde negatif olarakta kurulumu gerçekleşebilir, kabul görmüş vakumlu pnömatik transferlerde Vakum değeri 500 mbar mertebesinde olmakla birlikte özel durumlarda 700mb vakum değerinede ulaşılabilir.
Pozitif sistemlerde 1200 mb basınçlara kadar ulaşılır ideal transfer mesafelerinde 100m aşılmamalıdır
 Pnömatik transport çalıştırma çevirimlerini gerçekleştirmek için PLC programlı bir elektrik kontrol paneli mevcuttur.
Mdsj 30 yılı aşkın bir zamandır toz ve granül malzemelerin hava karışımı ile değişen şartlara göre 1 ton/h’den 300t/h’e kadar 10m ile 500m arası pnömatik nakil sistemlerin kurulumunu gerçekleştirmiştir. Pnömatik taşıma sisteminde taşınacak malzemenin fiziksel karakteristiği, granül malzemesi, gerçek kütle yoğunluğu, tanelerin şekli, akma kabiliyeti, parçacıkların birbirine yapışma özelliği, sıcaklığı, kırılma ufalanma özelliği, hassasiyeti, rutubet derecesi, yanıcı, patlayıcı gibi özellikleri pnömatik nakil sistem seçimi ve seçimden sonra mühendislik hesaplamaları, kurulum sonrası verimli çalışması için çok önemlidir. En zor çözümlerin gerçekleşmesinde MDSJ tecrübesi yeterlidir, ve bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Gaz ve Koku Giderme

Gaz ve koku giderim sistemleri Gaz halindeki kirletici maddelerin ayrılması, bir katı maddenin üzerine adsorpsiyon Yöntemi enjekte edilmesi veya kirletici gaz üzerine başka bir kimyasalın doğrudan yada su ile birlikte ıslak tıkama yöntemi ile giderilir. Islak yöntem yıkayıcılarda bazen yanlız kimyasal bazanda kimyasal ile birlikte suda reaksiyona girebilir,  gaz giderimi bu iki yöntemlede gerçekleşir. Kimyasal veya fiziksel emici abdorsberler genellikle baca gazı ile temas ettirilir. Sisteme bağlı olarak, reaksiyon ürünleri çözünmüş veya kuru tuzlar şeklinde birikir. Katı Atık ve diğer katı yakma tesisleri için baca gazı arıtımı, ıslak ve yarı kuru sistemlerden faydalanabilir. Kuru ve yarı kuru sistemler genellikle ilave beslemeli bir reaksiyon maddesinden faydalanır. Bu maddelerde asitlerin gideriminde sönmüş kireç ağır metaller ve dioxsin furanlar için aktif karbon kullanılır, bu üniteler bir reaktor bir toz toplayıcısı Siklon veya (kumaş filtre)dan oluşur. Emisyonlarının azaltılmas…

Atık Yakma Tesisleri

(İncinerator) Evsel ve endüsrtiyel atıkları yön etimi, azaltım çabaları, yeniden kullanım ve geri kazanım uygulamalarına yönelik yeniden değerlendirme amaçlı yakan tesisleri kurulmakta ve elektr enerjisi üretimi gerçekleştirmektedir. Modern yanma sonucu en büyük problemi emisyon kontrolu oluşturmaktadır. Büyük problemlerden birini oluşturmaktadır. • Günümüzde atık yakma (incinerator) tesislerinden enerji geri kazanımı teknolojileri uzunca bir zamandan beri olgunlaştırılmıştır. Ciddi miktarlarda oluşan hava kirleticilerin kontrolü için çok kısıtlayıcı olarak oluşturulmuş emisyon limitlerinin sağlanması, özel mühendislik çalışması sonucu dizayn edilen kontrol ekipmanları sayesinde mümkün olabilmektedir. Mdsj Proses  Baca Gazı Arıtma Teknolojileri konusunda uzman bir kuruluştur. Tipik bir atık yakma (incinerator) tesislerinden aşağıdaki kirleticiler ortaya çıkar. -Partikül -Asit gazlar HCL HF. SO2 -Karbon monoksit CO -Karbondioksit CO2 -Azot oksitler NOx    -Civa  Hg -Diğer ağır metaller SB, Pb, C…

Merkezi Tip Vakumlu Süpürgeler

SS3000 MDSJ süpürgeler fabrikalarda kullanılmak üzere bir kızak üzerine oturtulup sabit veya kamyon römork üzerine monte edilebilen  tipte edilmektedir. Elektrik veya dizel motorlarla tahrik edilmektedir.3000m3/h debide 500mbar basınçta opsiyonelolarak da 700mbar vakum kabiliyeti soğutmalı vakum pompası mevcuttur. Avantajları    Kapasite ve tipleri müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarım,Kompakt ve hareket kabiliyeti yüksektir,Güçlü ve uzun ömürlü bir yapıya sahiptir,Atmosfere atılan toz 20mgr/m3’ten fazla değildir.Kullanıldığı YerlerCam Fabrikaları - Çimento Sanayi - Kireç Tesisleri,Maden - Seramik Fabrikaları - Alçı ÜretimiKömür Kırma - Kurutma, Eleme TesisleriGemi Raspa Holleri ve Gemi Temizliği