Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Merkezi Tip Vakumlu Süpürgeler

SS3000 MDSJ süpürgeler fabrikalarda kullanılmak üzere bir kızak üzerine oturtulup sabit veya kamyon römork üzerine monte edilebilen  tipte edilmektedir. Elektrik veya dizel motorlarla tahrik edilmektedir.3000m3/h debide 500mbar basınçta opsiyonelolarak da 700mbar vakum kabiliyeti soğutmalı vakum pompası mevcuttur. Avantajları    Kapasite ve tipleri müşteri ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarım,Kompakt ve hareket kabiliyeti yüksektir,Güçlü ve uzun ömürlü bir yapıya sahiptir,Atmosfere atılan toz 20mgr/m3’ten fazla değildir.Kullanıldığı YerlerCam Fabrikaları - Çimento Sanayi - Kireç Tesisleri,Maden - Seramik Fabrikaları - Alçı ÜretimiKömür Kırma - Kurutma, Eleme TesisleriGemi Raspa Holleri ve Gemi Temizliği
En son yayınlar

Mobil Tip Vakumlu Süpürgeler

Treyler römork veya kamyon üzerine monte edilmiş endüstriyel süpürgeler' de hava ile otomatik temizlemeli filtreleri, yüksek vakum kabiliyetine sahip pompa ve opsiyon, elektrik veya dizel jeneratör motoru 4''-8'' arası irtibat fleks hortumu, hidrolik tank kaldırma mekanizması otomatik kontrol paneli ile komple imal edilirler. Kullanıldığı Alanlar  Fabrika sahaları, Aşındırıcı kül, kum taneli tozlar, Nemli,ıslak ve çamurlu malzemelerin emilmesi için uygundur.

Endüstriyel Süpürge

Endüstriyel Merkezi Vakum Sistemleri Tozu kontrol etmek ve dökülmeleri ortadan kaldırmak için endüstriyel tesislerin temizlik için yüksek derecede verimli ekipmanlarındandır. Mdsj  Proses merkezi, vakumlu temizleme sistemleri fabrika içi temizlik için aşağıdaki avantajları sağlar, Elektrikli süpürge ile toz ve döküntünün vakumla emilerek, sağlıklı bir ortam sağlar ve toz çevreye yayılmadan  kirlenmeyi azaltır. Merkezi vakumlu süpürgelere toplanan tozlar sisteme geri kazandırılır veya güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması sağlanır.  Kullanım Kolaylığı  Mdsj Proses merkezi vakumlu süpürgeler bir personel tarafından zorlanmadan rahatlıkla kullanılabilir. Personel Tasarrufu Mdsj Proses vakumlu süpürge kurulumundan sonra temizlik için ayrılan temizlik maliyetlerine göre %60 tasarruf sağlanabilir. Emme Kapasitesi  Güçlü bir emiş sayesinde saatte 15, 20 ton arası temizlik yapılabilir, emme mesafeleri 200, 250 metreyi bulabilir. Mdsj Merkezi vakumlu süpürgeler gerektiği yerlerde ATEX Serti…

Pnömatik Transport

Pnomatik Transport Sistemi  Katı, Granül ve toz malzemeler konvansiyonel olarak vidalı konveyörler ,kovalı elevatörler, yük asansörü gibi mekanik taşıma ekipmanları ile taşınması gerçekleştirilmektedir. Mdsj proses pnomatik taşıma sistemleri bir boru içinde hareket eden hava veya inert bir gaz yardımıyla, toz ve granül halde bulunan katılarla havanın fülderize edilerek kapalı bir boru hattı içinde düşük orta ve yüksek basınçlı yöntemle çoğu endüstri tesisler için çok cazip taşıma sistemidir. Ürün özelliklerine bağlı olarak tasarım: Ürün yapısı tane boyutu fiziksel ve kimyasal ve diğer özellikler dikkate alınarak hava hacmi ve basınçları belirlenir. Bu parametreler sistemlerin denshe (yoğun ) faz transport Sistem veya Dilute (seyrek) faz transport System olarak sınıflandırır. Mdsj proses, Yoğun Faz veya seyrek faz taşıma sistemi ila bir veya bir kaç noktadan farklı noktalara ürün taşımak mümkündür. Yoğun faz; Yoğun Fazlı PnömatikTaşıma Sistemleri, borudaki katı madde hareket tarzına göre Pul…

Gaz ve Koku Giderme

Gaz ve koku giderim sistemleri Gaz halindeki kirletici maddelerin ayrılması, bir katı maddenin üzerine adsorpsiyon Yöntemi enjekte edilmesi veya kirletici gaz üzerine başka bir kimyasalın doğrudan yada su ile birlikte ıslak tıkama yöntemi ile giderilir. Islak yöntem yıkayıcılarda bazen yanlız kimyasal bazanda kimyasal ile birlikte suda reaksiyona girebilir,  gaz giderimi bu iki yöntemlede gerçekleşir. Kimyasal veya fiziksel emici abdorsberler genellikle baca gazı ile temas ettirilir. Sisteme bağlı olarak, reaksiyon ürünleri çözünmüş veya kuru tuzlar şeklinde birikir. Katı Atık ve diğer katı yakma tesisleri için baca gazı arıtımı, ıslak ve yarı kuru sistemlerden faydalanabilir. Kuru ve yarı kuru sistemler genellikle ilave beslemeli bir reaksiyon maddesinden faydalanır. Bu maddelerde asitlerin gideriminde sönmüş kireç ağır metaller ve dioxsin furanlar için aktif karbon kullanılır, bu üniteler bir reaktor bir toz toplayıcısı Siklon veya (kumaş filtre)dan oluşur. Emisyonlarının azaltılmas…

Endüstriyel Filtre

Filtreler bir gaz akımı içindeki aşırı tozları gaz içinden mekanik bir yöntemle ayırıp çevre kirliliğini önleme amaçlı kullanılırlar. Maksimum verim elde etmek gaz ayırmada hangi işlemin uygun olduğuna ve doğru seçim yapmaya bağlıdır. Temel olarak bir toz tutmada gazın girdiği bölüm tozların ayrıldığı alan, partikül toplandığı bölüm ve temiz gazın atıldığı bölge şeklinde ayrılabilir. Dizayn kriterlerinde gaz yoğunluğu, akış hızı, sıcaklığı, viskozitesi, gaz akış basıncı, patlayıcı, yanıcı özelliklerin bilinmesi gereklidir. Endüstriyel filitrelerde siklonlar ön ayırıcı olarak kullanılsada emisyon sınır değerlerine ulaşmazlar, bu nedenle nihayi filtreleme genelde torbalı filtrelerde olur, filtre seçimleri uzun deneyim ve bilgi gerektirir. Filtre seçiminde gazın cinsi, içindeki partikül miktarı, çıkış emisyon değeri, sıcaklığı, gaz içindeki nem ve diğer asidik veya bazik değerleri, yanıcı ve patlayıcı özellikleri kurulum yeri ana belirleyici parametrelerdir. Filtre sistemlerinde bazen soğ…

Asfalt Plentleri

Asfaltlama tesislerinde kullanılan filtre araçları çok zor çevresel koşullara ve aşındırıcı gazlara maruz kalırlar. Sıcaklık dalgalanmaları ve farklı yakıtlarla sık başlama ve duruş yapma yüzünden oluşabilecek kıvılcımlar, filtre araçlarını daha fazla zorlamaktadır. MDSJ, çalışma koşulları ve tozun yapısına göre teknik ve ekonomik olarak asfaltlama tesisinizin toz toplama sistemi için en uygun filtre çözümünü sunar. ASFALTLAMA TESİSLERİNDE KULLANILAN FİLTRE ARAÇLARININ SCRİM VE ELYAF TÜRLERİAsfaltlama tesislerinin yüksek sıcaklık ihtiyaçlarına uygun olarak filtre araçları yüksek ısıya dirençli olarak saf Poliakri Poliakrilonitril (DT) ve m-Aramid (NO) lifleri ile m-Aramid/Polyester lifleri- elyafları kullanılabilir. Bu filtre araçları kullanılan scrime, homojen elyaf tabakasına ve sıcaklık ayarlarına göre mekanik olarak son derece sağlamdır. Pek çok operasyonel değişikliklerden doğabilecek etkilere dayanıklı ve dirençlidir. ASFALTLAMA TESİSLERİNDEKİ FİLTRE ARAÇLARI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:…