Ana içeriğe atla

İmalat ve KurulumMdsj proses üretim kapsamımızdaki konularda uzun yılların deneyimi ile mühendis teknik kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en son teknolojileri kullanarak yerinde etüd ve incelemesini tamamladıktan sonra en uygun çözümü sunar.
Planlama
Uygun görülen genel ve detay mühendislik çalışmalarına paralel olarak;
Genel yerleşim projeleri,
Detaylı imalat resimleri,
Sistemin akım şemalar
Malzeme seçimi ve markaların belirlenmesi,
Ekipman motor güçlerinin belirlenmesi kurulu güç tespiti,
Projelerin kontrollü imalata verilmesi,
İmalat aşamaların kontrolü,
Montaj planların hazırlanması montaj ve devreye alma hizmetlerinin yapılması.  
 • Teknoloji seçimi,
 • Firma önseçimi,
 • Tesis yer seçimi,
 • Tesis/ ekipman genel yerleşimi,
 • Proses parametrelerinin belirlenmesi,
 • Tesis idari ve teknik şartnamelerinin hazırlanması,
 • Teklif değerlendirme (Teknik ve Ticari),
 • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmenin hazırlanması,
 • Yardımcı tesis hizmet ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi,
 • Malzeme seçimi ve satın alma faaliyetleri,
 • İmalat, inşaat ve montaj işlerine yönelik şartname ve ihale işlerinin yürütülmesi,
 • Sevkiyat ve ödemelerin takibi,
 • İmalat, inşaat ve montaj kontrolü
 • Devreye alma ve performans testleri,
 • Hakediş kontrolü ve takibi,
 • Garanti kapsamındaki taahhütlerin takibi.

Enerji ve Çevre Yönetimi Hizmetleri
Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri
Erdemir Mühendislik, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından yetkisi onaylanmış bir EVD şirketidir. Bu yetki çerçevesinde; bina ve sanayi dallarında ayrı olmak üzere işletmelerde/konutlarda ön-etüt, detaylı etüt çalışmaları yapılmakta, etüt sonuçlarına göre verimlilik artırıcı projeler (VAP) üretilmekte ve bu projelerin uygulanması yapılmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Erdemir Mühendislik olarak ağır sanayi yatırımlarından kazandığımız tecrübe ve sosyal sorumluluk bilinci ile yenilenebilir enerji yatırımlarında da faaliyet gösteriyoruz. Uluslararası yatırımcıları ülkemize getiriyor ve teknoloji partnerleri ile müşterilerimize güneş enerjisi başta olmak üzere, atıktan enerji tesisleri, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji yatırımları için çözümler sunuyoruz. Teknik liderliğini üstlendiğimiz bu projelerde, anahtar teslim esası ile her adımı yönetiyor ve müşterilerimize performans kriterlerini sağlayan, güvenilir ve en yeni teknolojiyi kullanan tesisler inşa ediyoruz.
Çevre Çalışmaları
“Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya” sloganı ile çevre yatırımlarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bünyemizde kurduğumuz Enerji ve Çevre Yönetimi Grubu, çevre ile ilgili ülkemiz ve dünyada uygulanan mevzuatları ve kararları güncel olarak takip ediyor. Karbon ayak izi çıkarılması, strateji belirlenmesi, karbon azaltım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, şirketleri Zorunlu Karbon Piyasası şartlarına hazırlamak ve ülkemizde de geçerliliği bulunan Gönüllü Karbon Piyasası işleyişinde güvenilir bir danışman ve çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu amaca uygun olarak uzman personelimiz ile hizmet veriyoruz..


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mobil Tip Vakumlu Süpürgeler

Treyler römork veya kamyon üzerine monte edilmiş endüstriyel süpürgeler' de hava ile otomatik temizlemeli filtreleri, yüksek vakum kabiliyetine sahip pompa ve opsiyon, elektrik veya dizel jeneratör motoru 4''-8'' arası irtibat fleks hortumu, hidrolik tank kaldırma mekanizması otomatik kontrol paneli ile komple imal edilirler. Kullanıldığı Alanlar  Fabrika sahaları, Aşındırıcı kül, kum taneli tozlar, Nemli,ıslak ve çamurlu malzemelerin emilmesi için uygundur.

Asfalt Plentleri

Asfaltlama tesislerinde kullanılan filtre araçları çok zor çevresel koşullara ve aşındırıcı gazlara maruz kalırlar. Sıcaklık dalgalanmaları ve farklı yakıtlarla sık başlama ve duruş yapma yüzünden oluşabilecek kıvılcımlar, filtre araçlarını daha fazla zorlamaktadır. MDSJ, çalışma koşulları ve tozun yapısına göre teknik ve ekonomik olarak asfaltlama tesisinizin toz toplama sistemi için en uygun filtre çözümünü sunar. ASFALTLAMA TESİSLERİNDE KULLANILAN FİLTRE ARAÇLARININ SCRİM VE ELYAF TÜRLERİAsfaltlama tesislerinin yüksek sıcaklık ihtiyaçlarına uygun olarak filtre araçları yüksek ısıya dirençli olarak saf Poliakri Poliakrilonitril (DT) ve m-Aramid (NO) lifleri ile m-Aramid/Polyester lifleri- elyafları kullanılabilir. Bu filtre araçları kullanılan scrime, homojen elyaf tabakasına ve sıcaklık ayarlarına göre mekanik olarak son derece sağlamdır. Pek çok operasyonel değişikliklerden doğabilecek etkilere dayanıklı ve dirençlidir. ASFALTLAMA TESİSLERİNDEKİ FİLTRE ARAÇLARI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:…

Gaz ve Koku Giderme

Gaz ve koku giderim sistemleri Gaz halindeki kirletici maddelerin ayrılması, bir katı maddenin üzerine adsorpsiyon Yöntemi enjekte edilmesi veya kirletici gaz üzerine başka bir kimyasalın doğrudan yada su ile birlikte ıslak tıkama yöntemi ile giderilir. Islak yöntem yıkayıcılarda bazen yanlız kimyasal bazanda kimyasal ile birlikte suda reaksiyona girebilir,  gaz giderimi bu iki yöntemlede gerçekleşir. Kimyasal veya fiziksel emici abdorsberler genellikle baca gazı ile temas ettirilir. Sisteme bağlı olarak, reaksiyon ürünleri çözünmüş veya kuru tuzlar şeklinde birikir. Katı Atık ve diğer katı yakma tesisleri için baca gazı arıtımı, ıslak ve yarı kuru sistemlerden faydalanabilir. Kuru ve yarı kuru sistemler genellikle ilave beslemeli bir reaksiyon maddesinden faydalanır. Bu maddelerde asitlerin gideriminde sönmüş kireç ağır metaller ve dioxsin furanlar için aktif karbon kullanılır, bu üniteler bir reaktor bir toz toplayıcısı Siklon veya (kumaş filtre)dan oluşur. Emisyonlarının azaltılmas…