Ana içeriğe atla

Cam Sanayi

Cam Fabrikaları
Ham madde hazırlama, madencilik bölümlerinden başlamak üzere hayata geçirilir, cam fabrikaları ham madde yükleme bölümleri depolama yoğun faz pnomatik, transport,
ham maddelerin dozajlanması, harman daireleri, mikserler karıştırıcılar dozaj bantlı taşıma konveyöleri, elevatörler, fırın besleme noktaları, üretim artığı, cam kırığı, bölgelerinde aşırı tozumalar oluşturur. Tozsuz bir ortam için filtreleme sistemleri gerekir. Ancak bunların doğru kapasite ile uygun yöntem tespiti yapılmadığı takdirde arzu edilen netice elde edilemez. Ayrıca tüm bu sistemlerin doğru olarak
kurulması neticesinde dahi özellikle bant konveyör noktaları malzeme aktarma istasyonlarında ham maddelerin dökülmesinin önüne geçilemez, bu noktalar içinde endüstriyel vakumlu süpürgeler kullanılarak vakumla süpürme yapılması gerekir.
Uygulamalar ham madde siloları ile silis soda kalsıt dolamıt feldispat kömür gibi ham maddelerin yoğu faz sistemle taşınması.
 -Harman daireleri tozsuzlaştırma filtreleri,
-Mikser katları tozsuzlaşrırma filtreleri,
-Bant yolları tozsuzlaştırma filtreleri,
-Fırın bölgesi tozzuzlaştırma filterleri,
-Cam kırığı bölgesi filtre sistemleri,
-Mobil ve sabit merkezi vakumlu süpürge sistemleri
Mdsj proses cam fabrikalarında ki tecrübesi bilgi birikimi ile müşterilerine tespit projelendirme mühendislik imalat kurulum hizmetlerini birlikte sunar.
Üzerinde düzenlemeler gerekebilir. 

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Mobil Tip Vakumlu Süpürgeler

Treyler römork veya kamyon üzerine monte edilmiş endüstriyel süpürgeler' de hava ile otomatik temizlemeli filtreleri, yüksek vakum kabiliyetine sahip pompa ve opsiyon, elektrik veya dizel jeneratör motoru 4''-8'' arası irtibat fleks hortumu, hidrolik tank kaldırma mekanizması otomatik kontrol paneli ile komple imal edilirler. Kullanıldığı Alanlar  Fabrika sahaları, Aşındırıcı kül, kum taneli tozlar, Nemli,ıslak ve çamurlu malzemelerin emilmesi için uygundur.

Asfalt Plentleri

Asfaltlama tesislerinde kullanılan filtre araçları çok zor çevresel koşullara ve aşındırıcı gazlara maruz kalırlar. Sıcaklık dalgalanmaları ve farklı yakıtlarla sık başlama ve duruş yapma yüzünden oluşabilecek kıvılcımlar, filtre araçlarını daha fazla zorlamaktadır. MDSJ, çalışma koşulları ve tozun yapısına göre teknik ve ekonomik olarak asfaltlama tesisinizin toz toplama sistemi için en uygun filtre çözümünü sunar. ASFALTLAMA TESİSLERİNDE KULLANILAN FİLTRE ARAÇLARININ SCRİM VE ELYAF TÜRLERİAsfaltlama tesislerinin yüksek sıcaklık ihtiyaçlarına uygun olarak filtre araçları yüksek ısıya dirençli olarak saf Poliakri Poliakrilonitril (DT) ve m-Aramid (NO) lifleri ile m-Aramid/Polyester lifleri- elyafları kullanılabilir. Bu filtre araçları kullanılan scrime, homojen elyaf tabakasına ve sıcaklık ayarlarına göre mekanik olarak son derece sağlamdır. Pek çok operasyonel değişikliklerden doğabilecek etkilere dayanıklı ve dirençlidir. ASFALTLAMA TESİSLERİNDEKİ FİLTRE ARAÇLARI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR:…

Gaz ve Koku Giderme

Gaz ve koku giderim sistemleri Gaz halindeki kirletici maddelerin ayrılması, bir katı maddenin üzerine adsorpsiyon Yöntemi enjekte edilmesi veya kirletici gaz üzerine başka bir kimyasalın doğrudan yada su ile birlikte ıslak tıkama yöntemi ile giderilir. Islak yöntem yıkayıcılarda bazen yanlız kimyasal bazanda kimyasal ile birlikte suda reaksiyona girebilir,  gaz giderimi bu iki yöntemlede gerçekleşir. Kimyasal veya fiziksel emici abdorsberler genellikle baca gazı ile temas ettirilir. Sisteme bağlı olarak, reaksiyon ürünleri çözünmüş veya kuru tuzlar şeklinde birikir. Katı Atık ve diğer katı yakma tesisleri için baca gazı arıtımı, ıslak ve yarı kuru sistemlerden faydalanabilir. Kuru ve yarı kuru sistemler genellikle ilave beslemeli bir reaksiyon maddesinden faydalanır. Bu maddelerde asitlerin gideriminde sönmüş kireç ağır metaller ve dioxsin furanlar için aktif karbon kullanılır, bu üniteler bir reaktor bir toz toplayıcısı Siklon veya (kumaş filtre)dan oluşur. Emisyonlarının azaltılmas…